اخبار صنفی

برگزاری سمینار آموزشی توسعه فردی و نقش آن در ارتقای فروش به همت نشریه دید برتر

روز جمعه 7 تیر 1398، برگزاری سمینار آموزشی توسعه فردی و نقش آن در ارتقای فروش به  همت نشریه دید برتر  برگزار شد. این سمینار همزمان با سومین روز برگزاری نمایشگاه تاپکس و در مکان سالن حجاب برگزار گردید. آقای دکتر شهرام شفیعی، مشاور کسب و کار و برندینگ  در این سمینار به بیان نکاتی در زمینه توسعه فردی در پیشرفت کسب و کار  پرداخت.

از نظر دکتر شفیعی پنج آیتم برای توسعه فردی وجود دارد که عبارتند از:

1- خودمان را خوب ارائه بدهیم.

2- مردم دنبال ارزش ها  هستند؛ پس ارزش ها را به آن ها بدهیم.

3- بهترین انگیزه برای انجام یک کار انجام دادن آن کار است.

4- شروع کار برای انجام دادن آن کار مهم است.  همین الان انجامش بده!

5- مدیریت زمان، مدیریت بر تکالیف نیست. مدیریت بر فاصله بین تکالیف است.

 دکتر شفیعی در ادامه به اهمیت  خودارزیابی  و نقش آن در  توسعه فردی تاکید کرد  و گفت: باید  روی کمالات، علم و دانایی مان کار کنیم.

" بکوشیم تا در لحظه بهترین خود باشیم."