اخبار صنفی

حال و هوای تاپکس 12 از زبان هیئت اجرایی

نمایشگاه تاپکس 5 تا 8 تیرماه 98 در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان فاطمی تهران برگزار خواهد شد. به این بهانه با اعضای هیئت اجرایی نمایشگاه تاپکس 12 گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه آن را می خوانید

 آقای محمد حسین سلیم: نمایشگاه در سال گذشته به خاطر وضعیت ارزی و اقتصادی برگزار نشد. اما امسال با وجود اینکه هنوز هم مشکلاتی است، اما کمی مسائل شفاف تر شده است. به هر حال، واردات و قیمت ارز و مجوزها روشن شده است و کالای ما شامل ورود قانونی شده و منع قانونی وجود ندارد. نمایشگاه در همان محل سابق (سالن حجاب واقع در خیابان فاطمی) است و سعی داریم کاری با کیفیت ارائه کنیم تا حضور بازدیدکنندگان و شرکت ها پررنگ تر باشد.

امیدواریم با توجه به وضعیت اقتصادی استقبال از نمایشگاه خوب باشد و مخاطبان زیادی حضور داشته باشند.  نمایشگاه تاپکس از بدو شروع، هرسال بهتر از سال گذشته برگزار شده است. این نمایشگاه برای همه همکاران است و حضور ایشان در ارتقای سطح کیفی آن تاثیرگذار است.