اخبار صنفی

حال و هوای تاپکس 12 از زبان هیئت اجرایی

نمایشگاه تاپکس 5 تا 8 تیرماه 98 در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان فاطمی تهران برگزار خواهد شد. به این بهانه با اعضای هیئت اجرایی نمایشگاه تاپکس