تقویم همایش‌ها

عنوان نمایشگاه یا کنفرانس تاریخ برگزاریمحل برگزارینشانی الکترونیک

International Conference on Clinical and Experimental Ophthalmology
17-19 November 2017
Lexington, Switzerland
icoph.org
2nd International Conference & Expo on Optometry and vision Science
20-23 November 2017
Melbourne, Australiaoptometry.conferenceseries.com
20th International Conference on Clinical and Experimental Ophthalmology21-23 November 2017Dubai, UAEophthalmology.conferenceseries.com
17th Global Ophthalmology and Glaucoma Conference27-28 November 2017Dubai, UAEglaucoma.conferenceseries.com
World Congress of Paediatric Ophthalmology Stabismus1-3 December 2017New Delhi, Indiawww.wspos.org
SILMO Istanbul 2017 30 November-3 December 2017Istanbul Fuar Merkezyservices.silmoistanbul.com
XXVII Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology4-7 December 2017Razi Convention Centre Tehran,Iranirsocongress.ir

European Ophthalmology Congress5-6 December 2017Barcelona, Spainsoe2017.org
11th Asia-Pacific Vitreo Retina Society Congress8-10 December 2017Kuala Lumpur, Malaysiawww.apvrs.org
با عضویت در خبرنامه می‌توانید اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی در صندوق ایمیل خود دریافت کنید.