تقویم همایش‌ها

عنوان نمایشگاه یا کنفرانس تاریخ برگزاریمحل برگزارینشانی الکترونیک
International Trade Show for Trends in Optics12 - 14 Jan. 2018Messe MünchenMunich
www.eventseye.com
Brille & Co
Fair for optometrists
20- 21 Jan. 2018Dortmundwww.eventseye.com

Photonics Trade fair for laser, optics and optoelectronis27 Feb. - 02 Mar. 2018Expo centre Fair grounds Moscowhttp://www.moscone.com
100% OPTICAL 201827 – 29 Jan. 2018London (UK - United Kingdom)www.eventseye.com
SPIE MEDICAL IMAGING 201810 - 15Feb. 2018Houston, TX )USA)www.spie.org
MIOF - MOSCOW INTERNATIONAL OPTICAL FAIR 201814 - 16 Feb. 2018 Moscow , RussiaMoscow , Russia
MIDO '201824 – 26 Feb. 2018Milan , Italywww.fierarhopero.com

PHOTONICS. WORLD OF LASERS AND OPTICS 201827 Feb. - 02 Mar. 2018Moscow )Russia)
Expocentr' Krasnaya Presnya Fairgrounds
www.expocentr.ru/en

SIOF Shanghai Int'1 Optics Fair5-7 Mar. 2018Shanghai,Chinawww.siof.cn
OPTA 2018 (International Eye Optics, Optometry and Ophthalmology Fair)09 - 11 Mar. 2018BRNO-CZECH Republicwww.bvv.cz
INTERNATIONAL VISION EXPO - NEW YORK 201815 - 18 Mar. 2018New York, NY )USA)www.javitscenter.com
POZNAN OPTICAL SALON 2018
16 – 17 Mar. 2018Poznan )Poland)pcc.mtp.pl
پنجمین نمایشگاه سالیانه عینک و تجهیزات جانبی اکسین27-29 دی ماه1396اهواز- ایران
چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر25 - 24 بهمن ماه 1396اصفهان - ایرانwww.surfaceseminar.ir
دهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
با موضوع استرابیسم و تازه های چشم پزشکی
4 الی 6 بهمن 1396 چابهار، سالن همایش های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران12-10 بهمن 1396شهرکرد- ایرانwww.jcop.ir
سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی3 اسفند 1396تهران، سالن همایش‌های رازیiraneyeresearch.iums.ac.ir
با عضویت در خبرنامه می‌توانید اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی در صندوق ایمیل خود دریافت کنید.