تقویم همایش‌ها

عنوان نمایشگاه یا کنفرانس تاریخ برگزاریمحل برگزارینشانی الکترونیک
یازدهمین نمایشگاه تخصصی، علمی عینک و تجهیزات جانبی

17-14 تیرماه 1396مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری، تهران، ایرانwww.eynaktehran.com
بیست و پنجمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز – موضوع: گلوکوم16 - 14 تیر 1396تبریز- ایرانwww.nikukarihosp.tbzmed.ac.ir
یازدهمین سمینار گروه چشم و مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم13-11 مرداد1396 تهران، مرکز همایش‌های رازیhttp://iraneyeresearch.com/
بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران10-8 شهریور 1396تهران، مرکز همایش های رازی http://ioac.ir
World Glaucoma Congress28 June –1 July 2017Helsinki, Finlandwww.worldglaucoma.org
2nd International Conference and Expo on Cataract and Refractive Surgery10 – 11 July 2017Berlin, Germanywww.optometry.conferenceseries.com
World Congress and Expo on Optometry and Vision Science17–19 July 2017Chicago, USAwww.optometry.conferenceseries.com
Envision Conference 201726-29 July 2017Phoenix, Arizwww.envisionconference.org
National Glaucoma Symposium29-31 July 2017Brewster (Cape Cod);MAwww.nationalglaucomasociety.org
Southwest Florida Optometric Association Inc. Educational Retreat4-6 August 2017Sanibel, Fla.www.swfoa.com
با عضویت در خبرنامه می‌توانید اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی در صندوق ایمیل خود دریافت کنید.