درباره ما

دوماهنامه  تمام رنگی صنعت اپتیک

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: معصومه محمودیان

مشاور فنی:مهندس کمال‌الدین کثیریها

مدیر اجرایی:مهندس سجاد محمودیان

مدیر هنری: فاطمه سادات موسوی آلهاشم

روابط عمومی: مریم سادات هاشمی

سایت و شبکه‌های اجتماعی: مهندس سمانه محمودیان

نشریه دیدبرتر کاملاً مستقل بوده و وابسته به هیچ سازمان و شرکتی نمی‌باشد.

 

با عضویت در خبرنامه می‌توانید اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی در صندوق ایمیل خود دریافت کنید.